Keluarga Besar PPDS Patologi Klinik FK UNS mengucapkan selamat dan sukses atas kelulusan sejawat senior sekalian pada Ujian Nasional Patologi Klinik yang telah diselenggarakan di Padang pada hari Sabtu, 4 November 2023.

Semoga diberi kelancaran dalam meraih apa yang diimpikan

Special present for :

1. dr. Ruth Indah Kurniawati

2. dr. Elton Fredy Kalvari

3. dr. Uzi Mardha Phoenna

4. dr. Pusparini Habsari

5. dr. Evy Tri Jayanti

Berita

Kategori